Aantal bewoonde Stand- en Ligplaatsen per gemeente

In deze tabel staan het aantal bewoonde stand- en ligplaatsen per gemeente op 1-1-2017, hier toe behoren woonwagens en woonboten.

Het aantal bewoonde stand- en ligplaatsen is het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.