Tabellen re-integratievoorzieningen, kw1 2018

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).