Armoedemonitor gemeente Schagen, 2015

Cijfers over lage inkomens en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Schagen, 2015.

De gemeente Schagen heeft verschillende regelingen die bestemd zijn voor huishoudens die onder bepaalde inkomens- en vermogensgrenzen vallen. Voor twee van deze regelingen, het gemeentepakket (zorgverzekering) en de individuele inkomenstoeslag, is het gebruik onderzocht.

In de tabellen wordt zichtbaar gemaakt hoe groot de groep huishoudens is die onder bepaalde inkomensgrenzen vallen en daarmee in aanmerking komen voor bepaalde regelingen. Daarnaast wordt gekeken hoe groot het bereik van regelingen is onder deze huishoudens. Tot slot worden deze groepen naar diverse kenmerken uitgesplitst.

Opdrachtgever: Gemeente Schagen.