Tabellen en metadata monitor brede welvaart 2018

Omslag, Monitor Brede Welvaart 2018
Tabellen, begrippen en bronnen van de data opgenomen in de Monitor Brede Welvaart 2018
In de Monitor Brede Welvaart beschrijft het CBS hoe de welvaart in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt. De monitor beschrijft zowel de economische als de ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart.