Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2017

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2017 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein publiceert CBS tweemaal per jaar gegevens over het sociaal domein (jeugdzorg, participatie en wmo). In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze tabel samengesteld. De tabel toont per gemeente het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2017, naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.
De cijfers over het 1e halfjaar van 2017 zijn nader voorlopig, de cijfers over de 2e helft van 2017 en geheel 2017 zijn voorlopig.

Downloads