Huishoudensinkomen naar postcode4, 2014-2015

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van particuliere huishoudens per postcode 4 gebied, 2014-2015.
Op basis van gereviseerde, integrale inkomensgegevens over particuliere huishoudens is het gemiddelde besteedbare huishoudensinkomen per postcode 4 gebied vastgesteld.
Opdrachtgever: RDC