4 procent lopend naar het werk

Overzicht Stationplein Centraal Station, Kantoren aan het Weena. Mensen wandelen op plein.
© Hollandse Hoogte / David Rozing
Deze tabel bevat gegevens over verplaatsingen geheel te voet van en naar het werk, per afstandsklasse in Nederland en is samengesteld als aanvullende informatie bij het nieuwsbericht ‘4 procent lopend naar het werk’.
Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland meet de dagelijkse verplaatsingen van de Nederlandse bevolking naar plaats van herkomst en bestemming, tijdstip van de verplaatsingen, gebruikte vervoermiddelen en reismotieven. Dit onderzoek wordt jaarlijks in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat door het CBS uitgevoerd.