Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2013-2015

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (pro) en de mbo entreeopleiding, uit de schooljaren 2013/'14, 2014/'15 en 2015/'16.
Maatwerktabellen over verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (pro) en de mbo entreeopleiding, uit de schooljaren 2013/'14, 2014/'15 en 2015/'16. Bepaald is hoeveel van hen doorstroomden naar ander onderwijs en hoeveel van hen uitstroomden uit het onderwijs. Van de uitstromers is de arbeidsmarktpositie direct na uitstroom bepaald. Van de werknemers na schooljaar 2014/’15 is bepaald of zij na een half en een heel jaar nog steeds werknemer waren.
Opdrachtgever: samenwerkingsverband Toezicht Sociaal Domein.

Downloads