Brancheverenigingen: Jaarrapport OEV, 2017

Jaarrapport voor de branchevereniging Organisatie Erkende Verhuizers (OEV), 2017
In het kader van maatwerk voor brancheverenigingen publiceert CBS elke twee jaar een jaarrapport voor de Organisatie Erkende Verhuizers (OEV). In het OEV jaarrapport 2017 zijn cijfers opgenomen over de SBI-verdeling, het omzetniveau en de werknemerskenmerken van de Erkende Verhuizers. Daarnaast bevat het rapport informatie over de bestaansduur van bedrijven binnen de verhuisbranche.

De verhuisbranche is getypeerd als code 4942 van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). SBI 4942 heeft alleen betrekking heeft op bedrijven met de hoofdactiviteit ‘verhuizen’. Bedrijven die geregistreerd staan met ‘verhuizen’ als nevenactiviteit blijven hierbij buiten beschouwing.

Downloads