Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters 14/’15

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) uit schooljaar 2014/'15.
Maatwerktabellen over verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) uit schooljaar 2014/'15. Bepaald is hoeveel van hen doorstroomden naar ander onderwijs en hoeveel van hen uitstroomden uit het onderwijs. Van de doorstromers is bepaald waarnaar ze zijn doorgestroomd en van de uitstromers is de arbeidsmarktpositie in oktober 2015 bepaald.
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).