SRG-uitstroom Fase 3, 2016

Maatwerktabellen over startende banen in 2016 door personen met een algemene-bijstandsuitkering of niet-uitkeringsgerechtigden (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratievoorziening en uitsplitsing of er zes maanden later nog steeds een baan is.
Maatwerktabellen over startende banen in 2016 door personen met een algemene-bijstandsuitkering of niet-uitkeringsgerechtigden (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratievoorziening. De cijfers worden onderverdeeld naar type re-integratievoorziening en duur van de voorziening. In de tabellen wordt ook gekeken of er zes maanden na start van de baan nog steeds sprake is van werk.
Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Downloads