Vorderingen inlichtingenplicht en boetevorderingen

Onderzoeksrapport over vorderingen wegens de schending van de inlichtingenplicht en boetevorderingen zoals opgenomen in de Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS). De verslagperiode is 2016.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).