Interactief dashboard voor gemeenten december 2017

Het team Sociale Zekerheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een dashboard voor gemeenten ontwikkeld. In dit dashboard kan de eigen gemeente vergeleken worden met de cijfers van een andere gemeente voor alle bijstandsstatistieken: de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS), Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) en Bijstandsdebiteuren en – Fraudestatistiek (BDFS).
Dit dashboard, geleverd in december 2017, geeft op een interactieve manier inzicht in de meest recente cijfers op het gebied van sociale zekerheid op gemeenteniveau. Het dashboard wordt vanaf 2018 elk kwartaal naar gemeenten verstuurd.

Downloads