Werkzame beroepsbevolking beroepsgroepen en persoonskenmerken

Werkzame beroepsbevolking naar beroepsgroepen, bedrijfsklasse, opleidingsniveau en leeftijd landelijk 2010 – 2016 en 2013-2015 en op Corop 2010 – 2016.
- Maatwerktabellen over beroepsgroepen naar persoonskenmerken
- De tabellen bevatten cijfers over de omvang van beroepsgroepen in Nederland naar leeftijd, onderwijsniveau en bedrijfstak.
- Daarnaast is er een tabel gemaakt over de beroepsgroepen in een aantal COROP-gebieden in en rondom Amsterdam naar onderwijsniveau.
- De tabel met het driejaarsgemiddelde gaat over de periode 2013/2015 omdat de cijfers over 2016 v.w.b. SBI nog niet definitief zijn en daar nog een deel onbekenden worden aangevuld.

Opdrachtgever is NIDAP BV, te Amsterdam.