Toegevoegde waarde infrastructuur in Nederland

Maatwerktabellen bij het experimentele onderzoek naar de toegevoegde waarde van infrastructuur voor de Nederlandse economie in de periode 1995 tot en met 2015.
In dit onderzoek is de toegevoegde waarde van de infrastructuur in Nederland voor verschillende activiteiten bepaald. De toegevoegde waarde is uitgesplitst naar beloning van personeel, bruto-exploitatieoverschot en het saldo van niet-productgebonden belastingen en subsidies.

De opdracht voor dit onderzoek is gegeven door de stichting Next Generation Infrastructures (NGinfra), een kennisplatform van Rijkswaterstaat, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol group, Alliander en Vitens.

Door de opdrachtgever is een oplegnotitie opgesteld om dit onderzoek in een breder kader te plaatsen. Deze publicatie is hieronder ook te vinden.