Personeelskenmerken arbeidsvoorwaardelijke overheid

Kenmerken van zittend, in- en uitstromend personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid
Deze maatwerktabellenset bevat de (opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid. De gegevens hebben betrekking op de periode 2013-2015.

Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties