Personen met een lvb in het domein mensenhandel

Maatwerktabellen over personen met een licht verstandelijke beperking in het domein van mensenhandel.
Tabellen over personen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in het domein van mensenhandel op basis van AWBZ indicaties en AO-uitkeringen. Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 170411.’  Opdrachtgever: Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel.