Toegankelijkheid hoger onderwijs voor mbo’ers

De rol van inkomen en andere achtergrondkenmerken op doorstroom naar en studiesucces in het hoger onderwijs van mbo’ers
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderzoek uitgevoerd naar de rol van het huishoudensinkomen en andere achtergrondkenmerken bij instroom en studiesucces in het hoger onderwijs (ho) van mbo 4-gediplomeerden. Centraal staat de vraag of het hoger onderwijs minder toegankelijk is voor mbo’ers uit gezinnen met een lager inkomen. In dit rapport wordt ook gekeken naar de situatie van mbo’ers die niet doorstroomden of die hun ho-studie niet bijtijds met succes afrondden, en naar de rol van de gekozen studierichting in het mbo.