SRG-uitstroom Fase 2, 2016

Maatwerktabellen over startende banen in 2016 door personen met een algemene-bijstandsuitkering of niet-uitkeringsgerechtigden (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratievoorziening.
De cijfers worden onderverdeeld naar type re-integratievoorziening, duur van de voorziening of bijstandsuitkering.

Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.