BUS-G maatwerk in het kader van de kostendelersnorm

Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief onderzoek dat is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de mate waarin gemeenten maatwerk leveren bij het toepassen van de kostendelersnorm in de Participatiewet. Ook is nagegaan of hierover kwantitatieve gegevens zouden kunnen worden verzameld door het CBS. Voor dit onderzoek zijn interviews afgenomen bij 42 berichtgevers, die 75 gemeenten vertegenwoordigen.
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).