Bevolking van 18-74 jaar 2016

Bevolking van 18 - 74 jaar naar geslacht, startkwalificatie, leeftijd, voor Gelderland en Nederland 2016.
Deze tabel bevat cijfers over personen met en zonder startkwalificatie in de provincie Gelderland en Nederland voor het jaar 2016.
De cijfers zijn verbijzonderd naar geslacht en leeftijd.
De gegevens zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking.
Startkwalificatie:
Een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2 van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)).

Maatwerk is gemaakt in opdracht van de Provincie Gelderland.

Downloads