Adreskwaliteit, 2016

Het ministerie van BZK streeft ernaar dat de gegevens in de BRP kloppen en wil daarom graag weten wat het kwaliteitspercentage van het adresgegeven is per persoon en per adres. Dit onderzoek is in het najaar van 2016 uitgevoerd.
De verslaglegging van het onderzoek naar de adreskwaliteit zoals dit uitgevoerd is, is tweeledig. In een inhoudelijke rapportage worden de resultaten gepresenteerd. In de bijgevoegde methodologische rapportage wordt de gehanteerde methode uiteengezet. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.