Werkzame personen in 'klantcontactberoepen'

werkzame personen van 15 tot 75 jaar in 'klantcontactberoepen' in de jaren 2013 t/m 2016

Deze tabel bevat cijfers over het werkzame personen van 15 tot 75 jaar in 'klantcontactberoepen' in de jaren 2013 t/m 2016.
De cijfers van de jaren 2013-2016 zijn totaal cijfers.
De tabel bevat cijfers over geslacht verbijzonderd naar leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur en positie in de werkkring.
Tot de klantcontactberoepen behoren de volgende beroepen:

  • 4222 Callcentermedewerkers: inbound;
  • 4223 Telefonisten;
  • 4225 Informatieverstrekkers;
  • 5244 Callcentermedewerkers: outbound;

De Beroepenindeling is gebaseerd op de International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO 2008)

Maatwerk is uitgevoerd in opdracht van het UWV te Amsterdam.