NMI prognose doelgroep remigratieregeling

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een onderzoek uitgevoerd naar de potentiële groei van de doelgroep van het Nederlands Migratie Instituut (NMI) van 2017 tot aan 2025.
Het NMI is verantwoordelijk voor het faciliteren van aanvragen voor de remigratieregeling, totdat de remigratiewet wordt beëindigd (uiterlijk 2025). Dit onderzoek geeft per geboorteland aan hoeveel personen in de jaren 2013 t/m 2016 deel uit maakten van de doelgroep van het NMI. Tevens is een prognose gemaakt van het aantal personen dat in de periode 2017 t/m 2025 naar verwachting deel uit zal maken van de doelgroep.