Migratie naar achtergrond,1e helft 2016 en 2017

Deze tabel bevat het migratiesaldo en het aantal immigranten en emigranten naar migratieachtergrond voor het eerste half jaar van 2016 en 2017.
Deze tabel bevat cijfers over de immigratie van personen naar Nederland, de emigratie van personen uit Nederland en het verschil tussen immigratie en emigratie (saldo). De cijfers hebben betrekking op het eerste halfjaar van 2016 en 2017. Voor 2016 gaat het om definitieve cijfers, voor 2017 om voorlopige cijfers. De gegevens zijn uitgesplitst naar migratieachtergrond.

Deze tabel hoort bij het nieuwsbericht over bevolkingsontwikkeling in het eerste halfjaar van 2017, gepubliceerd op 31 juli 2017.