Economische zelfstandigheid personen, 2010, 2013, 2014

Economische zelfstandigheid van personen in particuliere huishoudens naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, Nederland en Den Haag, 2010, 2013 en 2014.
Op basis van integrale inkomensgegevens over personen in particuliere huishoudens is vastgesteld of een persoon economisch zelfstandig is. Dat betekent dat het persoonlijk inkomen uit arbeid of eigen onderneming hoger is dan een bijstandsuitkering van een alleenstaande.
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag