Rapportage Waarschuwingen 2016

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2016 in het kader van de Fraudewet. Het gaat om waarschuwingen omtrent schending van de inlichtingenplicht, niet voldoen aan de eis tegenprestatie, niet voldoen aan de arbeidsverplichting en overige waarschuwingen.
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Downloads