Werkzame beroepsbevolking Corop 2015 en sbi 2008/Corop 2016

Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek gedaan naar de werkzame beroepsbevolking en hun positie in de werkkring.
De resultaten zijn onderverdeeld naar Corop-gebied, bedrijfstak en SBI2008.
  • Tabel 1 is gebaseerd op gegevens over 2015
  • Tabel 2 is over 2016 en is tevens onverdeeld naar SBI2008

De gegevens zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS.

Het onderzoek is in opdracht van de onderneming "InPerson" uitgevoerd.