Sterftekansen naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau

De kans op overlijden vóór het bereiken van het volgende leeftijdsinterval.
Deze maatwerktabel bevat sterftekansen naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, die zijn gebruikt bij de berekening van de cijfers in de StatLine-tabel Gezonde levensverwachting; opleidingsniveau. De tabel bevat cijfers over de perioden 1997/2000 t/m 2011/2014.