Rapportage verrekend fraude- en boetebedrag 2015

Rapport naar aanleiding van maatwerk over het verrekenen van fraude- en boetebedragen door gemeenten in 2015. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Rapport naar aanleiding van maatwerk over de mate waarin openstaande fraude- en boetebedragen in het verslagjaar 2015 door gemeenten zijn verrekend vóór opgave in de Bijstandsdebiteuren- en fraudestatistiek (BDFS). Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.