Rapportage Bijzondere bijstand 2015

Rapport naar aanleiding van maatwerk over de uitgaven van gemeenten aan bijzondere bijstand in 2015. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Rapport naar aanleiding van maatwerk over de uitgaven van gemeenten aan bijzondere bijstand in 2015. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.