Immi- en emigratie; regio 2000-2014

Maatwerktabel met informatie over immi- en emigratie naar leeftijd, geslacht en verschillende kenmerken, 2000-2014
Gegevens zijn uit te splitsen naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, plaats in het gezin, nationaliteit en geboorteland per regio.