Verdiepende analyses kostendelersnorm

In dit rapport wordt het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek besproken dat is uitgevoerd om te bepalen of er verschillen zijn in bijstandshuishoudens voor en na invoering van de kostendelersnorm, en in hoeverre deze ontwikkelingen afwijken van 2014.
Opdrachtgever: SZW