Transformatie kerken

In deze tabel wordt per jaar (2012 tot en met 2015) weergegeven hoeveel kerken er getransformeerd zijn tot woning.
Verblijfsobjecten (vbo's) met de functie 'kerk' zijn afgeleid uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Waarde Onroerende zaken-registratie. Vbo's worden in dit onderzoek als kerk gedefinieerd als zij zowel de WOZ-gebruikscode '31' (uitgezonderd gebouw) hebben, als in de BAG geregistreerd staan met het gebruiksdoel 'bijeenkomstfunctie'. Van deze vbo's is bepaald of er mogelijk sprake is van een transformatie van kerkfunctie naar woonfunctie.