Huwen en huwelijksontbinding; stadsgewest, 2000-2013

Deze tabel laat alle cijfers zien naar stadsgewest uit tabel ‘Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio’.
Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel. Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.