Verbreding op landbouwbedrijven, 2003-2016

Aantal bedrijven in de land- en tuinbouw met verbredingsactiviteiten
Land- en tuinbouwbedrijven die naast de landbouwactiviteiten ook inkomsten halen uit verbreding, zoals huisverkoop, agrotoerisme en stalling.