Uitingsdelicten bij OM en rechter, 2014 en 2015

Het aantal uitingsdelicten behandeld door het Openbaar Ministerie en de rechter in 2014 en 2015
Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek gedaan naar het aantal zaken betreffende uitingsdelicten in de instroom bij het Openbaar Ministerie, de beslissingen door het Openbaar Ministerie en de afdoeningen door de rechter. De gegevens zijn onderverdeeld naar de soort beslissing van het OM, de soort afdoening door de rechter en de soort straf.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Studiecommissie Uitingsdelicten.