Motorvoertuigen Eindhoven 2015

© Hollandse Hoogte / Ton Toemen
Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de omvang en samenstelling van het park van personenauto's op de peildatum 1 januari.
De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW.  Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen. Het betreft tellingen naar brandstofsoort voor wijken en buurten van de Gemeente Eindhoven.

Downloads