Bijstellingen institutionele beleggers 2008-2015

Voor de uitkomsten in tabellen over institutionele beleggers wordt aangesloten op het publicatie- en revisiebeleid van de nationale rekeningen, dat medio 2016 is herzien. Daardoor zijn per 30 juni 2016 uitkomsten vanaf 1998 bijgesteld.
De tabellen bevatten de belangrijkste verschillen vergeleken met de vorige publicatie.