Opgelegde sancties (rechter) en beslissingen (OM)

Door de rechter in eerste aanleg opgelegde sancties en door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen. Een uitbreiding van enkele tabellen uit de publicatie C&R 2014.
Maatwerktabellen over door de rechter in eerste aanleg opgelegde taakstraffen en (deels) onvoorwaardelijke geldboetes in rechtbankstrafzaken en over door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen zijnde transacties in de vorm van een geldsom en strafbeschikkingen in de vorm van een geldboete in rechtbankstrafzaken. Het gaat om een uitbreiding van de bestaande tabellen uit de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2014.
Gemaakt in opdracht van Stichting Lester. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar.