Aantal vestigingen met goederenexport en aandeel in totaal aantal vestigingen per gemeente, 2008-2014