Besteedbaar huishoudensinkomen van particuliere huishoudens per postcode, 2013

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van particuliere huishoudens per postcode in 2013.