Land- en tuinbouwbedrijven met een 65-plusser als bedrijfshoofd, 2014