Huishoudens met kinderen van 0-12 jaar naar kinderopvangtoeslag, deeltijdfactor en bruto huishoudensinkomen, 2007-2013

Maatwerktabellen over het aantal en aandeel huishoudens met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar dat kinderopvangtoeslag ontvangt naar type huishouden, aantal ouders in het huishouden met primair inkomen, de deeltijdfactor van werkende ouders en het bruto huishoudensinkomen, 2007-2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.