Personen van 15 tot 65 jaar naar (persoonlijke) uitkeringssoort naar financiële situatie van het huishouden, 2010/2012