Gebruikers van Wmo-zorg en/of Zzv-zorg en financiële ruimte, 2010