Import- en exportintensiteit per bedrijfstak, 2009-2011

Deze tabel toont voor een fors aantal bedrijfstakken de omzet, import, export en ook de import- en exportintensiteit. Deze intensiteit geeft aan hoe groot de import en export zijn in verhouding tot de omzet van een bedrijfstak.