Kwaliteitscheck adressenbestand personen met de Regeling Hoogopgeleiden, juni 2013

Het adressenbestand van personen die gebruik maken van de Regeling Hoogopgeleiden is vergeleken met de adressen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De resultaten zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.