Ambachtsberoepen uitgesplitst naar leeftijd en hoogst behaalde opleiding, 2011

Maatwerktabel over ambachtsberoepen in 2011, uitgesplitst naar leeftijd en hoogst behaalde opleiding. De gegevens zijn beschikbaar (Ambachtsberoepen naar leeftijd, hoogst behaalde opleiding, grootteklasse, sector en arbeidsmarktregio, 2011, gepubliceerd op 8 juli 2013). Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf.