Verhuizingen stadsregio Amsterdam

Maatwerktabellen over verhuizingen van huishoudens van, naar en binnen de Stadsregio Amsterdam in augustus/september 2011- september 2012 uitgesplitst naar demografische kenmerken en huishoudinkomen. Opdrachtgever: Stadsregio Amsterdam.Let op, er is een nieuwe versie van dit bestand geplaatst. In de oude versie zat een fout in het aantal verhuizingen vanuit de binnenring en buitenring van Amsterdam.